Skip to main content

Vorig jaar was het even onzeker of de nieuwbouw van het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden door zou gaan. Maar nu is het zover: projectontwikkelaar Van Wijnen gaat op 22 oktober de omgevingsvergunning indienen. Ons Project heeft namens SC Cambuur opnieuw met betrokken partijen om de tekentafel gezeten: de nieuwe projectontwikkelaar Van Wijnen, de gemeente Leeuwarden, Widdershoven architecten en ROC Friese Poort. Het ontwerp voor de buitenkant is nu op een paar kleine details na klaar.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Nadat onderhandelingen met de vorige projectontwikkelaar vorig jaar mislukten, hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om het project weer nieuw leven in te blazen. Dat heeft geleid tot overeenstemming tussen gemeente Leeuwarden en Van Wijnen over de financiering van het stadion, op hoofdlijnen een overeenstemming tussen Cambuur en Van Wijnen en een overeenkomst tussen ROC Friese Poort en Van Wijnen. De scholengemeenschap krijgt ook een plek in het nieuwe stadion.

Namens de club heeft Ons Project ervoor gezorgd dat de belangen van de club goed vertegenwoordigd zijn in de hoofdlijnenovereenkomst. Met de architect en Van Wijnen hebben we gekeken naar aanpassingen aan het ontwerp om kosten te besparen. Wij hebben ook sterk ingezet op innovatie en duurzaamheid. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezet op een heel duurzame WKO: warmte koude opslag. Mede door de prijsstijging van materiaalkosten was er nog wel een flinke uitdaging om het stadion haalbaar te maken. Uiteindelijk zijn we tot het ontwerp van de buitenkant gekomen, dat binnenkort ingediend wordt.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Tijdens het proces hebben we ook de wensen van stakeholders zoals spelers, supporters, en sponsors meegenomen. We hebben tijdens de onderhandelingen geschakeld met de supporterscoördinator van de club, hij is verbinding tussen club en supporters, of we op de goede weg zaten. Daarna hebben we mede de presentatie en inloopavond georganiseerd, om de supporters en omwonenden te betrekken. De reacties van de stadionadviescommissie (vertegenwoordiging van supportersgroepen van de club) en de omwonenden waren tijdens de inloopavond positief en enthousiast. We hebben nu een goed draagvlak om de volgende stappen te zetten.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Projectontwikkelaar Van Wijnen dient op 22 oktober de omgevingsvergunning in. In de route betekent dit dat er in het eerste kwartaal 2022 gestart wordt met bouwen en dat in de zomer van 2023 het stadion klaar moet zijn. We hoeven ons voorlopig niet te vervelen. De komende tijd gaan we aan de slag met het definitieve ontwerp voor alle ruimtes in het hoofdgebouw. Welke materialen kiezen we, welke leveranciers, en hoe doen we dat zo duurzaam mogelijk. Ook kunnen we nu verder met het invullen van de maatschappelijke rol van de club met het nieuwe stadion als vliegwiel. Zo zijn we goed op weg om in te zetten op het meest duurzame stadion van Europa te bouwen.

Ons Project

Van Ittersumstraat 98
8012 TM Zwolle
T. 06-29591041
E. info@onspro.nl

LinkedIn linkedin.com/in/edgarvanperlo

Kvk 75797674
Bank IBAN NL65KNAB0259612251